Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Więcej informacji można znaleźć w „Pliki cookie” oraz w „Polityce prywatności”.

Czym jest gotowość szkolna i czy można ją wyćwiczyć?

Czym jest gotowość szkolna?

Gotowość szkolna to krótko mówiąc zdolność dziecka do podjęcia nauki w szkole. Obejmuje
obszary rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

W jaki sposób bada się gotowość szkolną dzieci?
Badanie gotowości szkolnej obowiązkowo przeprowadzane jest u dzieci sześcioletnich.
Do końca października wychowawca grupy przedszkolnej dokonuje diagnozy wstępnej
na podstawie obserwacji oraz zadań wykonywanych przed dzieci. Otrzymuje informację
zwrotną dotyczącą zdolności i trudności w danym obszarze gotowości szkolnej, przejawianych
zarówno przez całą grupę, jak i indywidualnie. Wychowawca zapoznaje rodziców z diagnozą
wstępną ich dziecka. Udziela wskazówek do pracy w domu.
Do końca kwietnia przeprowadzana jest końcowa diagnoza gotowości szkolnej. Wychowawca
obowiązkowo wydaje rodzicowi dokument „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej”.
Jeśli diagnoza jest niejednoznaczna lub niepokojąca rodzic może zgłosić się do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w celu pogłębienia badań i ewentualnego podjęcia działań
mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka. Wizyta w państwowej placówce jest
bezpłatna.

Jakie umiejętności dziecka są badane?
Nauczyciele wychowania przedszkolnego korzystają z różnych narzędzi do badania gotowości
szkolnej. Diagnoza ma określić poziom funkcjonowania dziecka w danym obszarze.
Poszczególne zadania mogą się różnić w zależności od stosowanego narzędzia.

1. W aspekcie rozwoju fizycznego sprawdzamy:
a) Samodzielność, np. czy dziecko potrafi samo się ubrać/ rozebrać, czy posługuje
się sztućcami, czy potrafi przygotować się do zajęć – otworzyć książkę, przynieść
niezbędne materiały.
b) Sprawność ruchową, np. czy dziecko wykonuje ćwiczenia równoważne
i naprzemienne, trafia do celu, biega bez potrąceń, utrzymuje prawidłową postawę
ciała.

2. W aspekcie rozwoju społeczno-emocjonalnego sprawdzamy:
a) Rozwój emocjonalny, np. czy dziecko potrafi rozpoznać oraz nazwać emocje swoje
i innych osób, czy potrafi poprosić o pomoc.
b) Rozwój społeczny, np. czy dziecko potrafi pracować w zespole, czy przestrzega
zasad i norm społecznych, w jaki sposób komunikuje się z rówieśnikami.

3. W aspekcie rozwoju poznawczego sprawdzamy:
a) Rozwój mowy, np. w jaki sposób dziecko buduje wypowiedzi.
b) Percepcja wzrokowa, np. składa obrazek z części, wyszukuje obrazki ukryte
w tle, wyszukuje różnice między obrazkami.
c) Pamięć i uwaga, np. czy dziecko pamięta treść wiersza, czy potrafi opowiedzieć
treść czytanego wcześniej tekstu.
d) Myślenie logiczne, np. czy układa historyjki obrazkowe z zachowaniem ciągu
przyczynowo-skutkowego, czy potrafi wyjaśnić dane zjawiska, wyciągnąć wnioski.
e) Myślenie twórcze, np. tworzy prace plastyczne z dostępnych materiałów.
f) Rozumowanie matematyczne, np. czy dziecko potrafi określić położenie swoje
i innych przedmiotów, czy identyfikuje cyfrę z liczbą elementów, zna liczebniki
porządkowe, figury geometryczne, czy potrafi ustalić wynik dodawania
i odejmowania posługując się materiałem konkretnym.
g) Przygotowanie do pisania i czytania, np. czy dziecko posiada prawidłowy chwyt
pisarski, kreśli znaki literopodobne zgodnie z podanym kierunkiem, dzieli wyraz
na sylaby, wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie.

Czy gotowość szkolną można wyćwiczyć?
Oczywiście! Większość umiejętności można ćwiczyć podczas codziennej zabawy z dzieckiem.
Zabawy ruchowe, jazda na rowerze, gra w piłkę nożną zdecydowanie poprawią sprawność
ruchową dziecka. Wspólne gry matematyczne, językowe, logiczne, ćwiczenia
grafomotoryczne, układanie puzzli, sekwencji wpłyną na rozwój poznawczy dziecka.
Rozmowy o emocjach, wspólne ustalanie zasad pozytywnie wpłyną na rozwój emocjonalnospołeczny.
Podział obowiązków domowych, zachęcanie i wspieranie dziecka do podejmowania
aktywności będzie skutkowało zwiększeniem jego wiary we własne możliwości, a tym samym
zachęci do samodzielności.

  • pedagog Klaudia Sokołowska-Baryś dla Marioinex Edukacja

Marioinex informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
  • Brak produktów w koszyku.